Efikasnost, pouzdanost, bezbednost i jednostavno rukovanje su glavni faktori u Nukleus programu mašina za pranje visokim pritiskom. Da bi navedeni faktori bili zadovoljeni, gotovo sve mašine u ponudi imaju maksimalno 1450 o/min, linearne pumpe sa keramičkim klipovima, ne aksijalne, osim ako se ista dokazala tokom dugog perioda upotrebe kao dobro mehaničko rešenje. Nasuprot opštem mišljenju da veći pritisak pumpe znači i bolje pranje, za silu kojom mašine za pranje uklanjaju prljavštinu podjednako su važni i radni pritisak i količina vode na izlazu. Iz tog razloga Nukleus po prvi put uvodi uz naziv mašine i brojčanu oznaku koja nastaje množenjem radnog pritiska u barima i protoka vode u L/min, što daje jasan uvid u snagu čišćenja svakog modela. Navedena brojčana oznaka se nalazi uz naziv svakog modela u tehničkim podacima. Još jedan vrlo važan detalj je da Nukleus mašine za pranje visokim pritiskom poseduju dizne sa uglom 250, što znači mnogo brže pranje usled veće udarne površine odnosno šireg traga čišćenja. Komponente poput pumpi, creva i pištolja visokog pritiska su kompatibilne sa gotovo svim vodećim svetskim proizvođačima komponenti mašina za pranje visokim pritiskom.
O nama Proizvodi Novosti Kontakt Distributeri Pitanja i odgovori Mašine za pranje hladnom vodom Mašine za pranje toplom vodom Samoposluživanje Automatske perionice sa četkama Tuneli Dodaci Sredstva za čišćenje Pranje visokim pritiskom - Mašine za pranje hladnom vodom O nama Proizvodi Novosti Kontakt Distributeri Pitanja i odgovori
BRAVO Bravo je najmanji profesionalni model u ponudi za pranje hladnom vodom. Namenjen je poslovima pranja manjeg obima. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min i termičkom zaštitom, ugrađen rezervoar za deterdžent, set sa pet brzo promenljivih dizni visokog pritiska. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je jedan model 1020.
SELECTA Selecta je model namenjen svim poslovima pranja visokim pritiskom hladnom vodom. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min, termičkom zaštitom i vodenim hlađenjem (modeli 2250 i 3000), sistem odloženog gašenja, ugrađen rezervoar za deterdžent. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je u tri varijante različite snage - 1320, 2250 i 3000.
FORTIS Fortis snažan model namenjen svim poslovima pranja visokim pritiskom hladnom vodom. Zahvaljujući robusnom dizajnu i ugrađenim svim mogućim tipovima zaštite, idealan model za sve firme koje očekuju grube uslove eksploatacije mašine za pranje visokim pritiskom, a pri tom nemaju potrebu za vizuelnim utiskom koji mašina treba da ostavi na potencijalne klijente. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min, termičkom zaštitom i vodenim hlađenjem, elastičnu spojnicu motor-pumpa, sistem odloženog gašenja. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je u tri varijante različite snage - 3000, 3750 i 4200.
KOLOS Kolos izuzetno snažan model namenjen vrlo zahtevnim poslovima pranja visokim pritiskom hladnom vodom. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min, termičkom zaštitom, sistem odloženog gašenja. U ponudi je jedan model 5610.
OPTIMUS Optimus mašina u varijanti ergonomskog vertikalnog dizajna. Snažan model namenjen svim poslovima pranja visokim pritiskom hladnom vodom. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min, termičkom zaštitom i vodenim hlađenjem, sistem odloženog gašenja, ugrađen rezervoar za deterdžent. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je u tri varijante različite snage - 3000, 3750 i 4200.
  Copyright Molecule d.o.o. 2010.
Mašine za pranje hladnom vodom LEUS NUK GARANCIJA GODINA 5
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci